Otázky a odpovědi týkající se vašeho digitálního mýtného produktu!

Registrujte se během pár sekund a můžete vyjet bez samolepky!

Jak registrace probíhá?

Je to velmi snadné:

1

Výběr mýtného

Vyberete si mýtný produkt, který potřebujete pro svou cestu do nebo po Maďarsku.

2

Informace o poznávací značce a platba

Zadejte registrační značku svého vozidla a ujistěte se, že je správná! Poté vyberte preferovaný způsob platby.

3

Platnost produktu

Po několika sekundách / minutách obdržíte potvrzení e-mailem s požadovanými informacemi. Nyní jsou vaše SPZ úspěšně zaregistrovány na mýtné stanici a můžete vyjet bez samolepky a bez čekací doby!

Platí okamžitě, bez čekání!

Registrujeme vaše registrační značky okamžitě u oficiálního maďarského poskytovatele mýtného, můžete začít jezdit během několika sekund či minut!

Pro jízdu po maďarských dálnicích a rychlostních silnicích označených písmenem "M" jsou pro všechna motorová vozidla vyžadovány elektronické dálniční známky, které se automaticky kontrolují prostřednictvím registrační značky. Rozlišuje se celkem pět tříd vozidel. Osobní automobily s více než 7 místy k sezení podléhají vyššímu mýtnému než osobní automobily do 7 míst k sezení. Přívěsy s tažným vozidlem s více než 7 místy k sezení podléhají dodatečnému zpoplatnění a jsou pak zařazeny do třídy U. V případě osobního automobilu do 7 míst k sezení přívěs dodatečnému zpoplatnění nepodléhá. Obytné automobily spadají vždy do třídy vozidel D2, bez ohledu na jejich celkovou hmotnost. Během procesu objednávání vám vysvětlíme, jakou mýtnou známku potřebujete. Pokud neúmyslně vjedete na zpoplatněnou silnici bez dálniční známky, máte na zakoupení dálniční známky maximálně 60 minut od vjezdu na silnici. Během této hodiny se neplatí žádné další poplatky.

Ne. Po úspěšné registraci již nepotřebujete fyzický produkt. Digitální dálniční známka je spojena s vaší registrační značkou a systém automaticky rozpozná, zda a po jakou dobu je vaše digitální dálniční známka platná.

Po zaplacení objednávky ihned provedeme registraci registračních značek vaším jménem. Obvykle to trvá méně než 2 minuty! Po úspěšné registraci u oficiálního poskytovatele mýtného v Maďarsku obdržíte e-mailem potvrzení o registraci s požadovanými údaji. Váš mýtný produkt je nyní platný a vy můžete začít jezdit!

Ano, potvrzení o registraci je třeba mít u sebe jako důkaz, že jsou údaje o vozidle zaznamenány v databázi, a jako důkaz doby platnosti. Kromě toho je třeba potvrzení uchovávat po dobu dvou let pro důkazní účely v případě následných reklamací.

Nabízíme tyto platební metody: Kreditní karta, Giropay, Okamžitý bankovní převod, iDEAL, EPS, S€PA, PayPal.